Toplumun siyasi eğilimini etkileyen faktörlerden teknolojik gelişmeler, sosyal ve ekonomik etkenlerin değişimi siyasetin dinamiğini sürekli değiştirmektedir. Değişen bu yapılarla birlikte toplumun siyasi algısı da kaçınılmaz olarak değişmektedir. Kamuoyunu meşgul eden ve toplumun geleceğini belirleyen önemli unsurlardan biri olan siyasetin değişken yapısını incelemek, Lipa olarak kurulduğumuz  günden bu yana yaptığımız çalışmalardandır. Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri ile birlikte objektif bakış açımızla incelemelerde bulunup  veri toplamaktayız. Bu tür araştırmalarda etik değerlere uygun davranma ve toplumu yönlendirici faaliyetlerden kaçınma en önemli değerimizdir.

Etik kurallar çerçevesinde yapılan siyasi kamuoyu yoklamaları sonucunda, siyasi partilerin oy potansiyeli, siyasi sorunlar ve başarılar ve hükümet güvenilirliği, vb. konuların analizi yapılıp, geleceğe yönelik strateji belirlemede ve siyasi kuruluşlara ve topluma yol gösterebilmekteyiz.

Tüm sorularınız için bize ulaşın.

+90 533 885 8101 / +90 392 228 0810