Verilerinizin Gizliliği Bizim İçin Önemli

Lipa Consultancy kişisel verilerin korunması ve gizliliğine önem veren bir şirket olarak 89/2007 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Yasası”’na, ayrıca ESOMAR Uluslararası Araştırma Kodları ve Kılavuzu ilkelerine uyumlu olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir. Bu amaçla, tüm araştırma faaliyetlerimizi ilgili yasalar ve oluşturduğumuz bu gizlilik politiksına uygun olarak yürüttüğümüzü beyan ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI AYDINLATMA METNİ

Lipa Consultancy, KKTC 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na, ayrıca ESOMAR Uluslararası Araştırma Kodları ve Kılavuzu ilkeleri çerçevesinde de pazarlama ve kamuoyu araştırmafaaliyetlerindeki mesleki davranış kurallarına tamamen uyarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lipa Consultancy olarak yürüttüğümüz pazar araştırmalarına katılanların ve süreç içerisinde yer alan tüm tarafların gizlilik ve Kişisel Verilerinin korunması bizim için son derece önemli olup Kişisel Verilerin güvenliği hususunda azami özen göstermekteyiz.

Sağladığımız servislerden  faydalanan Hizmet Alıcılara ait, kişiler dâhil,  her türlü kişisel verinin KVK Yasası’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Yasası‘nda 10. Maddesinde tanımlı şekli ile “Veri Koruma Görevlisi” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde muhafaza etmekteyiz.

1. Topladığımız Bilgiler

KVK Yasası’nın 13. Maddesi “Bilgilendirme Yükümlülüğü” uyarınca Lipa Consultancy  tarafından yürütülen araştırmalarda , hazırlanan her bir soru formu açık bir şekilde Lipa Consultancy araştırma şirketini tanıtır ve katılımcı ile irtibata geçme amacını açıklamaktadır

Lipa Consultancy, katılımcı ile genellikle aşağıdaki amaçlardan biri için irtibat kurar;

  1. Katılımcı araştırmaya katılmaya davet etmek için
  2. Katılımcı ile anket görüşmesi yapmak için
  3. Ankette verilen cevapları doğrulamak için
  4. Katılımcının kişisel bilgilerin doğruluğundan emin olmak için

Yukarıdaki maddelere ek olarak;

  1. Katılımcı ile yapılan ilk görüşmede belirtilmeyen bir amaç için kullanma durumu halinde, elde edilen bilgilerin izninin alınması dolayısyla da Lipa Consultancy Hizmet Alıcı ile irtibata geçebilir.

Araştırmalar kapsamında yaş, ev halkı birleşimi gibi demografik bilgilerin yanı sıra, katılımcının kişisel görüşleri ile ilgili de sorular yöneltilebilir. Anketteki belirli soruları cevaplamamayı ya da görüşmenin herhangi bir anında ankete devam etmeyi katılımcı reddebilir. Eğer internet araştırma paneline katılmış ise, katılımcı devredışı bırakma talimatlarını  takip ederek , Lipa Consultancy’nin gönderdiği e-postalar da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda üyeliğini iptal edebilir.

Lipa Consultancy, asla bilinçli bir şekilde yaş sınırının altında olan çocukları (15-17 yaş “her iki yaş da dahil”) ebeveynlerin izni olmadan araştırmaya katılmaya davet etmez.

2. Anket Yanıtları ve İletişim Bilgilerinin Gizliliği

Bir katılımcının  verdiği yanıtlar ankete katılan tüm  diğer katılımcıların verdiği yanıtlar ile birleştirip Hizmet Alıcı’ya genel bir veri sunumu ve raporlaması gerçekleşmektedir.  Aşağıda belirtilen nedenlerin dışında kasti olarak kişisel cevaplar raporlanmamaktadır.

Her bir katılımcının ankete verdiği cevapların gizliliğini korumak için, onları asla satmayacak, paylaşmayacak, kiralamayacak; ya da katılımcıların bilgilerini kasıtlı olarak isim, adres, telefon numarası veya mail adresi gibi bilgilerini 3.şahıslara yönlendirilmeyecek.

KVK Yasası’nın 7. Maddesi “Hassas Verinin İşlenmesi”  uyarınca, Lipa Consultancy,  aşağıdaki istisnalar dışında katılımcının bilgilerini 3. şahıslara ifşa etmeyecek.

1.Katılımcının isteği ve rızası olursa, kimlik bilgisi ve bireysel yanıtların özel amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir.

2.ESOMAR Kuralları doğrultusunda, katılımcının cevaplarını sözleşmeye bağlı olarak tutmak ve bilgilerin gizli bilgi olduğunun açıklanması  kaydıyla 3. partilere temin edilecek ama bu bilgiler sadece araştırma ya da istatistik amaçlı kullanılacak.

Adli merci ve hükümet uyarınca celp, emir ya da benzeri yasal mevzuatlar doğrultusunda bilgiler ifşa edilmeye maruz kalabilir. Bu duruma sıklıkla rastlanmaz ama olması mümkündür.

3. Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Lipa Consultancy, çalışanlarını gizlilik, güvenlik ve mahremiyet politikaları ve işlemleri hakkında ve bunlara uyulmasının önemi konusunda bilgilendirir..

4. Kişisel Bilgilerin Doğruluğu

Lipa Consultancy kişisel bilgilerin kontrol pozisyonunda tutulması için doğru, tam, güncel, ve mevcut olan son bilgilere dayanarak tüm gerekli çabalar gösterilmeli. Lipa Consultancy araştırma çalışmalarında yöneltilen soruları dürüstçe yanıtlayarak verilen kişisel bilgilerin doğru, tam ve güncel tutmak için katılımcının işbirliğine ve yapacağı katkıya  güveniyoruz.

5. Kişisel Belgelere Erişim

KVK Yasası’nın 14. maddesi “Erişim Hakkı uyarınca, Lipa Consultancy, kişisel verilerine erişim talebini aldıktan sonra, 30 gün içerisinde istenen kişisel bilgileri sunmak için sorumludur. Erişim tabeli yerine getirilemediğinde , bu isteği reddetme nedeni yazılı bir açıklama ile bildirmekle yükümlüdür.

6. Katılımcının İtiraz Hakkı

KVK Yasıs’nın 15. Maddesi “İtiraz Hakkı” uyarınca yapılan itirazlar yazılı olarak, Veri Koruma Görevlisi’ne yapılır ve talebin iletilmesini takiben 15 iş günü içinde yazılı olarak Lipa Consultancy yanıt vermesi gerekmektedir.

7. Bu Politikalardaki Maddelerin Degişiminin Bildirilmesi

Bu politikalarda ya da gizlilik uygulamalarında herhangi bir madde değişikliği yapılması durumunda; madde değişikliğin uygulamaya geçirilmesinden 30 gün önce, bu degişiklik Lipa Consultancy web sitesinde açık bir şekilde yayımlanacaktır. Madde değişikliklerindeki uygulama takibi olarak, bu politikaların en son gözden gecirilmiş hali  kayıt edilecektir.

8. Lipa Consultancy araştırma ve danışmanlık şirketine Ulaşmak İçin

Bu politikalarla ilgili sorular, uygulamalara ilişkin şikayetler ya da erişim isteği  e-mail aracılığıyla doğrudan Veri Koruma Görevlisine yöneltilmelidir. Lipa Consultancytüm bu şikayetleri sorgulayıp, gerekçeli olarak ilgili taraflara açıklayacaktır.

 

Adress: Mehmet Akif Caddesi Çığır 2 Apt. No.14 Köşklüçiftlik Lefkoşa

E-posta: info@lipaconsultancy.com

Telefon: 0533 885 81 01 – 0392 22 80 810

Tüm sorularınız için bize ulaşın.

+90 533 885 8101 / +90 392 228 0810