Yerel ve Uluslararası Kurumlar ve İşletmelere Çözümler Sunan Bir
Danışmanlık ve Araştırma Şirketiyiz.

Profesyonel çalışmayı amaç edinen ve dinamik bir kadroya sahip Lipa Consultancy kalitatif ve kantitatif veri toplama tekniklerini uluslararası standartlarda uygulama konusunda oldukça geniş bir tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Bu birikim yıllar boyunca çeşitli sektörler ile yapılan çalışmalar edinilmiş ve teknoloji kullanımı ile sürekli geliştirilmiştir.

Lipa Consultancy bünyesinde alanında uzman sosyolog, istatistik uzmanı, psikolog hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin sürekliliği için çalışmaktadır. İnsan kaynaklarına yatırım, eğitim ve teknoloji kullanımı Lipa’nın hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli artırması için en önemli araçlardan biri olmuştur. Bu sebeple veri toplama süreçlerinden analize ve anketör eğitimlerine kadar tüm süreçlerde kapasitemizin artırılması ve sürekli gelişim en önemli amacımız olmuştur.

CAPI (Computer Assisted Personalised Interviewing) Yüzyüze Anket

Kullandığımız özel yazılımlar sayesinde soru formunun dijital ortama aktarılması ve yüzyüze anketlerin bu dijital platform üzerinden uygulamasını yapmaktyız. Bu yöntem veri güvenliği, ver kalitesi ve veri toplama hızı anlamında oldukça avantajlı olmakta ve yüzyüze anket uygulamalarında  dünyada en sık kullanılan yöntemdir.

CATI (Computer Assisted Telephony Interviewing) Telefon Anketi

Bir yazılım ortamında otomatik şekilde üretilen numaralar sayesinde yapılan telefon aramaları ve dijital ortamdaki soru formunun uygulandığı sistemimizde yasal süreçlere bağlı kalacak şekilde görüşmelerin kayıt altına alınması da dahil olmak üzere teknolojiden oldukça faydalanmakta ve veri kalitesi ve veri güvenliği en iyi şekilde sağlanmaktadır. Günümüzde kısa süreli ve düşük bütçeli anketlerin uygulanmasında CATI yöntemi oldukça sık kullanılmaktadır.

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

CAWI sistemimiz ile katılımcılara gönderilen link üzerinden katılımcı bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanarak da anket soru formunu doldurabilmektedir. Bu metodoloji spesifik gruplar için uygulanabilen en etkili yöntemlerden biri olarak hizmet kapsamımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Odak Grup Çalışmaları

Odak grup çalışmaları konusunda geniş bir katılımcı bulma portföyümüz bulunmaktadır. Katılımcılar Müşteri tarafından talep edilen segment, profil ve kota doğrultusunda uygun ve hızlı bir şekilde gruplar oluşturulmakta ve çeşitli teknikler kullanılarak odak grup çalışmaları yönetilebilmekte ve raporlanmaktadır.

Gizli Müşteri

Perakende satış ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için planogram izleme ve gizli müşteri ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Yıllar içerisinde bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz kapasite ve tecrübe yerel ve uluslararası müşterilerimizin birçok ihtiyacına çözüm üretebilmektedir.

Tüm sorularınız için bize ulaşın.

+90 533 885 8101 / +90 392 228 0810