Stratejik Planlama

Stratejik yönetim, kurumların sınırlı kaynaklarını en doğru ve etkin şekilde kullanıp belirlenen zaman çerçevesinde oluşturduğu hedeflere ulaşmak için çizdiği yolu tarif etmektedir ve günümüz dünyasında bu tür bir yönetim anlayışı azalan kaynaklar ve artan rekabet koşularında çok daha önemli hale gelmektedir.

Stratejik planlama yaklaşımımız ile birlikte çok sayıda kurum ve şirkete hizmet sağlamış ve en az kaynak kullanımı ile hedeflere ulaşılması konusunda yol gösterici olmuş durumdayız.

Stratejik planlama yaklaşımı içerisinde proje ekibinin oluşturulması aşamasından sonra mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesi, stratejilerin oluşturulması, bütçelemenin yapılması, alt seviye planların oluşturulup personele aktarılması ve izleme faaliyetleri takip ettiğimiz ana çalışma şeklidir.

Tüm sorularınız için bize ulaşın.

+90 533 885 8101 / +90 392 228 0810