Toplumların kendine özgü politik, ekonomik, sosyal ve kültürel normları ve değerleri vardır ve bu dinamikler sürekli değişmekte ve toplumların geleceğini belirlemektedir. Bu sebeple toplum araştırmaları, değişen dinamikleri tespit etmede ve yol göstermede çok önemlidir.

Lipa’da alanında deneyimli ve eğitimli uzmanlarca yürütülen Uluslararası Toplumsal Araştırmalar, kalitatif ve kantitatif veri toplama yöntemleri ile içinde bulunduğumuz toplumun sürekli değişen yapısını incelemekte ve sonuçlarını veri haline dönüştürmektedir. Elde edilen verilerle ülkenin refah seviyesi, demokrasi derecelendirilmesi, toplumsal cinsiyet analizi, toplum-devlet ilişkileri, homofobi, vb. olgular analiz edilip bireylere yaşadığı toplumda farkındalığı artırma ve bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Uluslararası toplumsal araştırmalar ile ülkeler diğer ülkelerle ve geçmişle kıyaslanabilir olmaktadır.

Tüm sorularınız için bize ulaşın.

+90 533 885 8101 / +90 392 228 0810