Toplumun Covid-19 salgını hakkındaki kontrol algısı, alınacak tedbirler ve salgının yönetimi açısından oldukça önemli. Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde bu yönde çalışmalar yapılıyor. Biz de, Lipa Consultancy olarak, bu konu ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Telefon anketi yöntemi ile toplamda 508 kişi ile görüşüldü. Görselde paylaşılan anket sonuçlarına ilaveten, bir kısım diğer veri ise şu şekildedir;
👉 18-64 yaş arasındaki katılımcılara bakıldığında, makro düzeyde pandemi kontrolünün sağlanması için yürütülen çalışmaları en düşük %60 en yüksek %64 oranında “yetersiz” bulurken, 65 yaş ve üzeri katılımcıların %56,7’si memnuniyet belirterek çalışmaların “yeterli” olduğu görüşünü ifade etti.
👉Ankete katılan kadınların, erkeklere oranla, ülkesel boyuttaki tedbirlere daha tepkili olduğu gözlendi.
👉 Kamudan maaş alan kesimler, ülkesel pandemi tedbirlerini %53,5 oranında “yetersiz” bulurken, diğer meslek gruplarına ait ve işgücünde aktif olan kesimlerin alınan tedbirleri %60,7 oranında “yetersiz” bulduğu görüldü.
👉 Ankete katılan her yaştaki katılımcının ortalama %67,5’i kişisel tedbirler ile pandemi kontrolünün sağlanamayacağını düşündüğünü kaydetti. Katılımcıların %63,7’si Covid-19 salgınına yakalanmak kişinin kendi elinde değildir” önermesine katılırken, bu kaçınılmazlık ifadesine verilen cevaplar yine mikro düzeydeki tedbir ve kontroller ile pandeminin yönetileceğine olan inancın düşük seviyede olduğunu gösterdi.
👉 Eğitim seviyesine göre bir ayrışma gözlenmeyen ankette, her eğitim düzeyindeki katılımcıların %55-65 oranlarında tedbirlerin “yetersiz” olduğunu söyledi.
👉 Anketteki bir diğer çarpıcı sonuç, toplumun %60’ının salgınla ilgili kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini ifade etmesi oldu. Ayrıca devlet yönetiminin ülkesel bazda aldığı tedbirlerin yetersiz olması ile kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görüldü.